top of page

Leerlingenagenda/Observatieschrift kleuter en lager 2023-2024

Nieuw vanaf dit schooljaar is het observatieschrift (de vroegere leerlingenagenda). Dit uitgebreide schrift kan je gebruiken om observaties in te noteren. Heel gemakkelijk om te gebruiken in de klas en ideaal om bv. MDO gesprekken te gaan voorbereiden. Dit bundeltje is eigenlijk de vervanging van de leerlingenagenda in de vorige agenda. Aangezien er meer vraag was naar nog meer shrijfruimte, heb ik ze van elkaar opgesplitst.


Wat zit er in het observatieschrift/leerlingenagenda?

- persoonlijke gegevens

- algemene gegevens per kind (thuissituatie, algemeen, soc.-emotioneel en noden)

- gegevens voor de klassenraad

- MDO gesprekken (ter voorbereiding)

- observaties : aan de ene kant (links) plaats om de naam van de leerling en de bijhorende observaties te noteren en aan de andere kant (rechts) plaats om het vak en de bijhorende

doelen te noteren.

- notitieruimte

1.184 weergaven1 opmerking

1 則留言


Amelie zitten hier de doelen ook bij

按讚
Post: Blog2_Post
bottom of page